ANPA

Ben-Cho-Shey

COMEDOR

O coidado dos nenos no comedor

correrá a cargo de nove nais

que se comprometeron a facer este servizo

A supervisión do mesmo correrá a cargo do director e da profesora encargada do comedor.

 MENÚS MENSUAIS

NORMAS PARA NENOS USUARIOS DO COMEDOR

NORMAS DAS COLABORADORAS DO COMEDOR

HABITOS E NORMAS SAUDABLES Á HORA DE COMER