ANPA

Ben-Cho-Shey

serviZos

 Son moitos os servizos

que se levan a cabo

no noso centro

 

Programa Concilia

Os monitores serán os encargados da garda dos rapaces durante as horas non lectivas, ademais de facer con eles todo tipo de 

actividades (xogos, lectura, manualidades, etc).


 O transporte escolar dispón de varias rutas, os autobuses chegan ó colexio entre as 10,20 e as 10,30 h. e recollen ós alumnos ás 17:00 h. 


Servizo de Comedor


 

 

Servizo Cambio de Muda

IMAGEN-Dibujo-Cambio de muda