ANPA

Ben-Cho-Shey

Composición Consello

PRESIDENTE

–      Antón Gómez 

XEFE DE ESTUDOS

–       Marta Rodríguez 

SECRETARIO

–       Luis Camilo Paz 

REPRESENTANTE DO PROFESORADO

–        María Dolores 

–        Margarita Aranda

–        María José González

–        María Consuelo Fernández

–       María Celina González

REPRESENTANTES DOS PAIS

–        Carlos Godoy 

–        Matilde Vázquez 

–        Jorge Gutiérrez 

– María Victoria Canosa 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

–        Manuel Doval

REPRESENTANTE P.N.D.

–        Virginia Vázquez