ANPA

Ben-Cho-Shey

Horarios de consultas

 A comunicación entre pais e mestres ten unha gran importancia no desenvolvemento da educación dos rapaces

Para elo o Centro pon a disposición de todos os seguintes horarios

para consultas educativas e administrativas.

 

É importante lembrar que sempre é  

preciso concertar unha cita para falar cos titores.  
  
 
HORARIOS DO CENTRO

 

MAÑÁ

TARDE

RECREOS

EDUC.INFANTIL 10:30 a 14:30 16:00 a 17:00 1 de mañá1 de tarde
EDUC.PRIMARIA 10:30 a 14:30 16:00 a 17:00 12:10 a 12:40

HORARIO CONSULTAS ADMINISTRATIVAS

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

DIRECCIÓN

10:30 a11:3012:50 a

13:40

10:30 a11:3012:50 a

13:40

10:30 a11:30 10:30 a11:3012:50 a

13:40

10:30 a11:3012:50 a

13:40

XEFATURA DE

ESTUDOS

10:30 a11:30 10:30 a11:30 10:30 a11:30 10:30 a11:30 10:30 a11:3011:30 a

12:20

SECRETARÍA

11:30 a12:2012:50 a

13:40

11:30 a12:2012:50 a

13:40

12:50 a13:40 11:30 a12:20

HORARIO CONSULTAS EDUCATIVAS

Educ. Infantil Martes de 14:30 a 15:30h.
1º, 2º e 3º Educ. Primaria Martes de 14:30 a 15:30h.
4º, 5º e 6º Educ. Primaria Martes ás 17:00h.

É imprescindible ter concertada cita de titoria.