ANPA

Ben-Cho-Shey

Cuotas ANPA

IBAN ES39 3070 0043 0663 0436 0529

CONCEPTO DE INGRESO : NOME E APELIDO D@ NEN@-CURSO E DATA NACEMENTO D@ NEN@

(IMPRESCINDIBLE INDICAR DATA NACEMENTO PARA A ALT A NO SEGURO DE ACCIDENTES)

EXEMPLO CONCEP TO : MARIA SUAREZ– 5ºEP – 22/06/11

Tamén podedes enviar a información da data de nacemento a través do correo anpabenchoshey@yahoo.es xunto co xustificante da transferencia