ANPA

Ben-Cho-Shey

Composición da ANPA

PRESIDENTE

Manuel Díaz Soilan

 

VICEPRESIDENTE

Bruno Prol Castro

 

SECRETARIA

Beatriz Monfort Liniers 

 

TESOUREIRA

Ángeles Rodríguez Álvarez

 

VOCAIS

María Victoria Canosa  Raña

Patricia Pérez Campos

Patricia Folgueira Burgueño

Marta Katrin Dominguez Calviño